Yxoss CBR® - objętość augmentacji

Na życzenie firma ReOss® obliczy dla Państwa wymaganą objętość augmentacji dla danego przypadku. Obliczenia te są bezpłatne. Z naszego centrum ReOss® otrzymają Państwo dane wraz z propozycją projektu 3D. Objętość zostanie podana w mm³. Zaletą takiego rozwiązania jest dokładne zaplanowanie ilości użytego biomateriału oraz koniecznej do pobrania kości pacjenta. Dzięki czemu ilość pozyskiwanego materiału kostnego jest ograniczona wyłącznie do niezbędnego minimum. Ponadto w przypadku stosowania preparatów kościozastępczych pozwala to na wcześniejsze dobranie wymaganej wielkości opakowania.

Pobieranie kości autogennej

Przykład:

Obliczona objętość wynosi 1000 mm³ = 1 cm³. W przypadku gdy planują Państwo zastosowanie mieszanki kości autogennej i preparatu kościozastępczego w stosunku 50/50.

Oznacza to, że należy pobrać (V) 0.5 cm³ materiału autogennego. Przy użyciu wiertła trepanacyjnego o średnicy wewnętrznej (D) 8 mm pobiera się cylinder, a na podstawie poniższego wzoru

H = V / ( π * (D / 2)² ) * 1000

oblicza się głębokość zanurzenia wiertła trepanacyjnego (H), która wynosi tutaj około 10mm.

Obliczenia

Na podstawie objętości augmentacji oraz pożądanego stosunku mieszania można samemu obliczyć głębokość zanurzenia wiertła trepanacyjnego podczas pobierania kości.

Yxoss Zamówienia

Yxoss CBR® - Łatwe zamawianie

W tym portalu mają Państwo możliwość zamówienia indywidualnej dla każdego pacjenta siatki CBR® w celu przeprowadzenia precyzyjnej augmentacji kości. Wcześniej mogą Państwo zadać pytanie odnośnie kosztów. W tym celu potrzebujemy od Państwa kilku informacji, o które zapytamy w dalszej części.


3 etapy zamawiania


Zaloguj się.

RejestracjaMyReOss

Medical Professional

This area is reserved exclusively for healthcare professionals.

I confirm that I am a medical professional.

Yes, I am Cancel